Buffett'n EPS ja ROE -menetelmien kokeilua: case Flügger


Flügger ei pääsisi Buffett'n ensimmäisistä valintakriteereistä läpi. Mutta tällä hetkellä, ei pääsisi moni muukaan yritys. Yritys on kuitenkin mielenkiintoni kohteena (Piotroskin menetelmä antaa todella kovat pisteet) ja täyttää hyvin monet myös Buffett'n kriteereistä. Ja koska harkitsen yritykseen sijoittamista, kelvatkoon se erinomaisesti Buffett'n arvostuslaskelmamenetelmien koekaniiniksi.

Tällaiset tulokset sain

ROE-menetelmällä vuosittaiseksi kasvuksi saadaan 17,14%
EPS-kasvu -menetelmällä vuosittaiseksi kasvuksi saadaan 7,89%
Keskiarvoksi näille tulee 12,51%

Kuva: Flügger laskelmat Google Spreadsheetissa
Loppupäätelmät

EPS-kasvun menetelmällä saatu vuosittainen kasvu 7,89% ei läpäisisi Buffett'n arvostuslaskelmia. Jos vuodet 2008-2010 jätetään pois, saadaan menetelmien vuosittaiseksi arvonnousuiksi 17,56% ja 14,39%. Tämä kelpaisi jo Buffett'lle.

Flüggeriä ei voida puhtaasti pitää halpana Buffett'n menetelmiä käyttäen. Jos laskumenetelmiä käytetään hieman vapaammin ja unohdetaan 2008 jälkeiset vuodet, ollaan jo lähempänä halpaa yritystä. Tämäkään ei silti riittäisi vielä Buffett'lle, sillä esimerkiksi EPS ei ole kasvanut tasaisesti hyvinäkään vuosina. Laskelmat perustuvat kuitenkin melko maltillisiin oletuksiin tulevaisuudesta, joten en hylkää tätä yritystä mahdollisena sijoituskohteena.

Rakentavaa kritiikkiä?

Lähteet:
http://www.flugger.com/Investors/~/media/Fl%C3%BCgger.com/PDF/Fondsb%C3%B8rsmeddelelser%202010/FinancialStatements2009%2010.ashx
Laskelmissa apuna käytetty Google Spreadsheet: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Aj2A6z78_GIZdFlkSG9PWWFHLTg2RlE1TUp3NTBfVnc&hl=en 
Blogipostit saattavat sisältää kumppanuuslinkkejä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti