Vastuuvapauslauseke

Tämä on kaupallinen blogi.

Blogin päätulot syntyvät niin kutsutusta kumppanuusmainonnasta (engl. affiliate marketing). Blogi saattaa siis saada komissioita, mikäli seuraat blogilla esiintyviä kumppanuuslinkkejä ja otat viitattuja kolmansien osapuolten tuotteita ja/tai palveluita käyttöön. Blogin kirjoittaja ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien aiheuttamasta haitasta blogin lukijoille.

Blogissa esiintyvää aineistoa ei tule millään tavalla tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi.

Blogin kirjoittajalla ei ole minkäänlaista sijoitusneuvojan koulutusta saati muodollista pätevyyttä sijoitusneuvontaan, eikä blogi sisällä minkäänlaisia osto-tai myyntisuosituksia.

Blogin sisältämä informaatio edustaa blogin kirjoittajan omia mielipiteitä sekä ajatuksia. Tämä informaatio on kirjoittajan itsensä tai blogin ulkopuolisten tahojen tuottamaa ja saattaa sisältää virheitä. Blogin kirjoittaja ei ole vastuussa tuottamansa informaation oikeellisuudesta.

Blogin kirjoittaja ei ole vastuussa blogiin liitettyjen tai siinä viitattujen ulkopuolisten tahojen tuottaman informaation oikeellisuudesta. Blogin kirjoittaja ei näin ollen ole millään tavalla vastuussa tässä blogissa esiintyvän informaation ja aineiston hyödyntämisen seuraamuksista sijoitustoiminnassa tai missään muussakaan toiminnassa, joka voi vaikuttaa yksilön turvallisuuteen taloudellisesti, henkisesti tai fyysisesti. Blogin kirjoittaja ei näin ollen vastaa missään tilanteessa aiheutuneesta vahinigosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Blogin lukijaa kehoitetaan suhtautumaan blogissa esiintyvään aineistoon kriittisesti ja ymmärtämään, että blogin kirjoittaja ei välttämättä käsittele asioita objektiivisesti, vaan omien mielipiteidensä, arvojensa ja näkemystensä perusteella. Lukijan tulee ymmärtää, että blogissa esiintyvä tieto voi olla virheellistä.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo tai tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Blogipostit saattavat sisältää kumppanuuslinkkejä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti