Indeksiä parempi kasvu ennustamalla osakkeen hintaa Buffett'n tapaan

Lue myös Indeksiä parempi David Dreman
Tämä blogiartikkeli on neljäs osa 10 gurun blogisarjaa

Warren Buffet
Warren Buffett (s. 1930)


Moni pitää Buffett'ta kaikkien aikojen parhainpana, menekstyksekkäimpänä sijoittajana - gurujen yliguruna. Buffett'lla onkin järeä osumatarkkuus sijoituksissa. Vuosien 1956-1969 välillä esimerkiksi hänen sijoituksensa tuottivat 29,5% verrattuna Dow:in 7,4%:iin. Buffett'n luotsaama Berkshire Hathaway sijoitusyhtiö on tuottanut keskimäärin vuosittain 24% 32 vuoden aikana. Mies ei enempää esittelyjä kaipaa, joten mennäänpä suoraan asiaan.

Kohdassa 2 esitellään kaksi Buffett'n käyttämää osakkeen arvostuksen arvioimistapaa, joissa joudutaan hieman laskemaan. Mitään ei tarvitse integroida eikä derivoida!

Kohta 1: Buffett-tyyppinen yritys
 • Sijoita tunnettuihin yrityksiin, jotka ovat alansa ykkösiä (esim. Coca-Cola ja McDonald's)
  • Yrityksiä, joilla on kiistaton asema markkinalla
 • Karta yrityksiä, joilla ei ole liikkumavaraa tuotteidensa hinnoissa
  • Esimerkiksi, voivat korottaa hinotjaan inflaation mukana
 • Suosi yrityksiä, joiden palveluja muut yritykset tarvitsevat
 • Ymmärrä yrityksen toimintatapa ja ansaintalogiikka
 • Ennakoitava osakekohtaisen tuloksen kasvu (jokainen edellisten vuosien osakekohtaisista tuloksista kymmenen vuoden ajalta on edeltäväänsä suurempi)
  • Max 45% poikkeuksellinen pudotus lopussa sallitaan
 • Pitkäaikainen velka vähemmän kuin 5x myynti
 • ROE vähintään 15%
 • Koko sijoitetun pääoman tuotto (Return on Total Capital, ROTC) vähintään 12%
 • Positiivinen vapaa kassavirta
 • Tutki miten ansaitut tulot käytetään kasvattamaan osakkeenomistajien arvoa
  • Jakamattomista voittovaroista (retained earnings) mielellään 15% tulisi näkyä osakekohtaisen tuloksen kasvuna 10 vuoden ajalta mitattuna.
Kohta 2: hinnoiteltu kohdilleen
 • Osakekohtainen tulos / osakkeen hinta (käänteinen P/E -luku), antaa osviittaa osakkeen vuosituotosta. Tämän pitää olla korkeampi kuin jokin vaihtoehtoinen pitkäaikainen turvallinen sijoitus (esim valtionlaina)
 • Buffett'n ROE -menetelmä
  1. ROE osingonmaksun jälkeen
   1. Laske keskimääräinen ROE 10 vuodelta = A
   2. Laske keskimääräinen osingonmaksuposentti 10 vuodelta (% tuloksesta) = B
   3. ROE osingonmaksun jälkeen
    A * (1-B) = C
  2. Ennustetaan tulevaisuuden osakekohtainen tase
   1. Laske viimeisin osakekohtainen tase (tase / osakkeiden lukumäärä) = D
   2. Laske tuleva arvo (Future Value) vaikka Excelillä = E
    1. Nykyarvo = osakekohtainen tase
    2. Vuodet = 10
    3. Korko = ROE osingonmaksun jälkeen
  3. Tulevaisuuden osakekohtainen tulos
   E * A = F
  4. Tulevaisuuden osakkeen hinta
   1. Laske keskimääräinen PE-luku 10 vuodelta, tai ota nykyinen, jos pienempi = G
   2. Tulevaisuuden osakkeen hinta
    F * G = H
  5. Otetaan osingot huomioon
   1. Ota nykyinen osakekohtainen tulos = T
   2. Laske osakekohtaisen tuloksen kasvun keskiarvo historiatiedoista = I
   3. Käyttäen viimeisen 10 vuoden osakekohtaisen tuloksen kasvun keskiarvoa, laske ennustettu osakekohtainen tulos jokaiselle vuodelle 10 vuodeksi eteenpäin
    T * (1+I)1..10 = J1...J10
   4. Kerro ennusettu osakekohtainen tulos keskimääräisellä osingonmaksuprosentilla ja summaa
    ∑(B * Ji) = K
   5. Summaa osingot ja tulevaisuuden osakkeen hinta
    K+H = L
  6. Laske ennustettu vuosittainen kasvu
   1. Nykyarvo = nykyinen osakkeen arvo
   2. Tuleva arvo = L
   3. Vuodet = 10
   4. Laske korko (vaikka Excelillä) = M
  • M > 22% on todella hyvä. 15% menettelee myös. Alle 12% ei kelpaa enää
 • Osakekohtaisen tuloksen kasvun menetelmä (EPS growth)
  1. Tulevaisuuden osakkeen hinta
   (1+I)10 * G = O
  2. Osingot mukaanluettuna
   O + K = P
  3. Laske ennustettu vuosittainen kasvu
   1. Nykyarvo = nykyinen osakkeen arvo
   2. Tuleva arvo = P
   3. Vuodet = 10
   4. Laske korko = Q
  • Q > 22% on todella hyvä. 15% menettelee myös. Alle 12% ei kelpaa enää
 • Menetelmien keskiarvot
  • (Q+M) / 2 = R
  • > 22% on todella hyvä. 15% menettelee myös. Alle 12% ei kelpaa enää
Buffett'n menetelmän track record

 • Buffett'n luotsaama Berkshire Hathaway sijoitusyhtiö on tuottanut keskimäärin vuosittain 24% 32 vuoden aikana.
 • Validea.com:in malliportfolio on tuottanut 3.2% vrt. S&P 500 1.6%:iin
 • The Guru Investor -kirjan 10 osakkeen esimerkkisalkku tuotti viidessä vuodessa keskimäärin 4.3 ja 20 osakkeen 1.7% vertailuindeksin tuottaessa 3%
Yhteenveto
Tässä on hieman laskettavaa, mutta jos sijoittaa kuin Warren Buffett, se vaiva maksaa itsensä takaisin. Tosin, Buffett'ta imitoivien mallisalkkujen tuotto ei ole yltänyt mielestäni kovin hyviin lukemiin. Uskon tämän johtuvan siitä, että Buffett'n sijoitustrategian merkittävimpänä komponenttina on Buffett itse, hänen osaamisensa sekä intuitionsa, ei hänen laskukaavansa. Mallisalkut epäonnistuvat Buffett'n kaltaisissa tuotoissa, sillä niitä hallinnoi joku muu kuin Warren itse. Toisin sanoen, mallisalkut pystyvät blogipostin kohtaan 2, mutta eivät kohtaan 1.

Mutta vaikkei systemaattista menestyvää Buffett'menetelmää olekaan, ainakin Buffett'lta oppii konkreettisen laskutavan arvioida osakkeen arvon kehitystä! Katsotaan huomenna käytännössä, miten Buffett'n arvonlaskut sopivat Flügger-yrityksen hinnan punnitsemiseen. Teen laskut Google Spreadsheetille, jonka voi vaikka kopioida omaan käyttöönsä.

Linkkejä
Blogipostit saattavat sisältää kumppanuuslinkkejä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti