Kenelle vertaislainaa kannattaa antaa?


Nyt kun on käsitelty riskit, laskeskeltu tuotto-odotuksia ja kurkattu salkkuun. Mitä kysymyksiä herää?

Yksi olennaisista kysymyksistä on, kenelle vertaislainaa kannattaa antaa ja ovatko kaikki tasavertaisia? No kaikki tekee tietenkin omat päätöksensä, myös sen suhteen kannattaako vertaislainoihin sijoittaminen ylipäänsä. Mutta jos päättää lähteä kelkkaan mukaan, kannattaako antaa lainaa kenelle tahansa?

Luottoluokitusjärjestelmät

Monet palvelut luokittelevat lainanhakijoita. Toiset käyttävät tähtiluokitusjärjestelmää, toiset vaikkapa aakkoskirjaimia. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että todennäköisesti lainapalvelu on käyttänyt tässä jonkinlaista tilastollista mallinnusta, minkä perusteella se ihan oikeasti laskee eri lainoille luottotappioriskiä. Se miten se sen tekee, on mysteeri.

Moni palvelu myös kertoo tilastoja siitä, mikä minkäkin luokan markkinakorko on sekä minkä verran lainapääomasta on päätynyt luottotappioksi. Tämä kertoo silti vain osan totuudesta. Nimittäin sillä on valtava merkitys, kuinka nopeasti pääoma palautuu takaisin kiertoon, jos palautuu ollenkaan.

Luottoluokitusjärjestelmistä kannattaa silti ehdottomasti kaivaa tilastot esiin ja selvittää, mitä huonoille lainoille tapahtuu. Mikäli esimerkiksi A-luokan lainasta maksetaan 12% korkoa, ja 5% päätyy luottotappioksi, mutta B-luokan lainasta maksetaan 24% korkoa ja 10% päätyy luottotappioksi, kumpi kannattaa ottaa? Ensimmäisestä sisäiseksi korkokannaksi saadaan 8%, kun jälkimmäisestä saadaan 13% - tietyillä oletuksilla.

Summa summarum: luottoluokitusjärjestelmät ovat hyviä, niihin kannattaa luottaa, mutta tuotto-odotukset kannattaa laskea itse.

Tulot - menot

Lainanhakijasta toivottavasti tiedetään tulot sekä joitain menoja kuten vuokra tai vastike. Monella lainanottajalla on myös aikaisempaa velkaa, joista aiheutuu menoja. Kaiken ilmiselvän lisäksi pitää pystyä elämään, syödä, liikkua ja niin edelleen.

Luonnollisesti kun lainaa hakee, ei säännölliset tulot riitä johonkin. On tärkeää pyrkiä ymmärtämään, rahoitetaanko lainalla jotakin ohimenevää vai juoksevia kuluja. Jälkimmäistä on välteltävä.

Lainan kohde

Mihin lainaa haetaan? Toisaalta velkakierrettä ei kannata rahoittaa, mutta jos hakemus on uskottava ja sillä pyritään maksamaan kalliita entisiä lainoja pois, voi se mahdollisesti huomattavasti parantaa lainanottajan takaisinmaksukykyä. Autolaina kasvattaa omaisuutta, mutta toisaalta auto on iso kuluerä. Matkustus ja remontit ovat kuluina kertaluontoisia, eivätkä vaikuta pitkällä tähtäimellä takaisinmaksukykyyn, mikäli velkaa ei muuten ole liikaa.

Vakituiset tulot

Epäsäännölliset tai epävakaiset tulot voivat vaikuttaa takaisinmaksukykyyn. Ovatko yrittäjän tulot vakituisempia, kuin palkansaajan? En tiedä. Voidaanko olettaa, että mainitut tulot ovat esimerkiksi kesätöistä tai muista määräaikaisesta työsuhteesta?

Omaisuus

Omaisuus on kohtuullinen suoja luottotappioita vastaan, sillä ulosottopäätöksellä velka voidaan ulosottaa tulojen lisäksi myös omaisuudesta. Vanhemmilla henkilöillä on yleensä enemmän varallisuutta, mutta ei välttämättä. Asuntolainaa voi pitää indikaattorina omaisuudesta, kuten myös jossain määrin autolainaa.

Siviilisääty

Toisin kuin usein luullaan, puolisot eivät vastaa toistensa veloista maksukyvyttömyystilanteessa. Toisaalta, avo- sekä aviopuolisot usein auttavat kumppaniaan tarvittaessa. Perheellisellä saattaa olla myös kovempi motivaatio hoitaa raha-asiansa tiukoissakin tilanteissa hyvin. Herää kuitenkin epäilys onko puolisolla myös rahat tiukalla, jos lainaa haetaan vertaislainoista.

Tuleeko muita näkökulmia mieleen?
Blogipostit saattavat sisältää kumppanuuslinkkejä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti